1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN
skripsky 08.05.2011

NEODKLADNÁ MEDICÍNA

Organizace výuky:

 

Výuka pro liché studijní skupiny probíhá na ARK 1. LF UK a FTNsP, první den zahájení na pavilonu B3, suterén – posluchárna. Trvá 2 týdny, studenti jsou rozděleni do skupin a je stanoven harmonogram seminářů a praktik. Rozvrh výuky je 8.30 – 11.30 h.

 

Zápočet bude udělen poslední den stáže na základě 100% účasti na seminářích a praktikách. Nahrazení případné absence je možné pouze po předchozí dohodě.

 

Rozdělení do skupin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus předmětu:

 

Úvod do intenzivní medicíny

Základní pojmy, neodkladná péče

Principy poskytování diferencované péče

Náplň oboru IM

Organizace a modely nemocniční resuscitační a intenzivní péče

Monitorování pacienta a vyšetřovací metody na  JIP/ARO

Klinické sledování pacienta

Monitorování fyziologických funkcí s použitím přístrojů, principy měření sledovaných parametrů

Monitorování orgánových systémů  a jejich podpory

Techniky nejdůležitějších výkonů v IM

Pomůcky a přístroje používané v intenzivní a resuscitační péči

Přístup do krevního oběhu (nácvik přístupu do centrálního řečiště na kadaverech)

Přístup do dýchacích cest (endotracheální intubace – oper. sál, koniotomie – kadaver)

Přístup do hrudníku

Přístup do žaludku a duodena

Přístup do močového měchýře

Přístup do CNS

Život ohrožující stavy a neodkladná kardiopulmonální resuscitace

Poruchy vědomí, dýchání, oběhu

Základní a rozšířená KPR, indikace, kontraindikace, ECR 2005, pomůcky

Resuscitační péče

Šokové stavy, syndrom multiorgánové dysfunkce a MOF

Sepse, nozkomiální infekce, antiinfekční režim, zásady antibiotické léčby

Poruchy vnitřního prostředí a zásady jejich terapie

Základy hemoterapie a infúzní léčby, tekutinová resuscitace

Hemostáza a její poruchy, sy DIC, antikoagulace

Náhrada krevního objemu, krev a krevní deriváty

Náhradní roztoky

Základy umělé výživy

Energetická a substrátová  potřeba pacienta

Hodnocení nutričního a energetického stavu pacienta

Enterální výživa, způsoby a možnosti jejího podání

Parenterální výživa, způsoby a možnosti jejího podání

Možnosti orgánové podpory

Umělá plicní ventilace

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Kyslíková terapie

Základní interpretace krevních plynů

Základy ovykání a odpojování od ventilátoru

Podpora krevního oběhu

Mimotělní eliminační techniky – CRRT, IRRT

Intoxikace

Teoretické základy, základní pojmy – otrava, jed, osud jedu v organismu, brána vstupu

Obecné léčebné postupy u intoxikací, primární eliminace toxické látky

Eliminace vstřebané toxické látky, antidota

Toxikologické informace – TIS

Akutní stavy v hepatogastroenterologii vyžadující neodkladnou péči

Krvácení do GIT

Akutní jaterní selhání, hepatorenální syndrom

Akutní záněty GIT, toxické megakolon

Akutní pankreatitida

Akutní neurologické stavy

Syndrom nitrolební hypertenze, edém mozku

Neuroinfekce

Trauma z pohledu neodkladné péče

Smrt mozku

Teoretické základy, patologie, patofyziologie

klinika, diagnostika , péče o dárce orgánů, transplantační zákon

Etické a právní aspekty intenzivní péče

Základní etické principy

Základní zákonné normy

Rozsah terapie na JIP/ARO, problematika DNR


Doporučená literatura:

Roman Zazula a kol. - Praktikum intenzivní medicíny (možné zakoupit na naší klinice)

Jan Pachl, Karel Roubík - Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí

Pavel Ševčík - Intenzivní medicína


Kontakt:

ARK 1. LF UK a FTNsP

Vídeňská 800

140 59  Praha 4

 

MUDr. Roman Zazula, PhD., přednosta ARK, roman.zazula@ftn.cz

MUDr. Tomáš Tyll, PhD., tomas.tyll@ftn.cz

sekretariát kliniky: Monika Kudelková tel. 26108 3811 – monika.kudelkova@ftn.cz

 

počet zobrazení: 5976 poslední aktualizace: skripsky, 08.05.2011
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.