1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN
tomas 08.05.2011

PRVNÍ POMOC

Povinně volitelný předmět První pomoc - 1. ročník

Organizace výuky:

Výuka PVP První pomoc je rozložena do sedmi týdnů, aktuální datumový rozpis a jednotlivé studijní skupiny najdete přehledně v sekci aktuální informace. Výuka probíhá v seminární místnosti ARK, pavilon B3 přízemí vpravo, FTNsP, Vídeňská 800. Součástí výuky je praktický nácvik na modelu. Kurz je ukončen kolokviem se zápočtem.

Studenti se ve stanovených datech shromáždí v RTG čekárně pav. B3 přízemí vpravo a budou vyzvednuti vyučujícím. Pokud se vyučující nedostaví neprodleně se ohlásí na sekretariátu kliniky v 1. patře.

  

Registrace studentů:

1. v SIS obvyklým způsobem

A SOUČASNĚ !!!

2. telefonicky či osobně na sekretariátu ARK FTNsP (pav. B3, 1. patro) paní Monika Kudelková (tel. 261083811), v pracovní době 7:45-16:00.

Sledujte webové stránky ARK.  Děkujeme za pochopení.

 

Sylabus výuky:

1.                  Základní životní funkce a jejich poruchy

2.                  Zástava dechu, diagnosa, první pomoc

3.                  Zástava krevního oběhu, diagnosa, první pomoc

4.                  Kardiopulmonální resuscitace

5.                  Neodkladná resuscitace u novorozenců a  kojenců

6.                  Náhlé poruchy zdraví u dětí

7.                  Bezvědomí

8.                  Křečové stavy

9.                  Šok, kolaps

10.              Naléhavé stavy u cukrovky, příčiny, příznaky, první pomoc

11.              První pomoc u popálenin, opařenin

12.              Úpal, úžeh, poškození chladem

13.              Úraz elektrickým proudem, oběšení

14.              Tonutí

15.              Akutní otravy

16.              Uštknutí hadem, bodnutí hmyzem

17.              Zevní krvácení

18.              Vnitřní krvácení

19.              Krvácení z tělních otvorů

20.              Náhlé stavy postihující oko

21.              Náhlé příhody v gynekologii a porodnictví

22.              Bolesti na hrudníku, rozvaha

23.              Poranění lbi a mozku

24.              Poranění páteře a míchy

25.              Poranění krku

26.              Poranění hrudníku

27.              Poranění břicha

28.              Poranění kostí a kloubů

29.              Zásady první pomoci u dopravních nehod

 

Doporučená literatura:

2005 International Consensus on CPR and ECC Science with Treatment Recommendations, http://circ.ahajournals.org/content/vol112/22_suppl/

 

Eduard Kasal a kolektiv, Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2006

 

Jarmila Drábková, Akutní stavy v první linii, Grada, Praha 1997

 

Jarmila Drábková, Hana Malá, Vádemékum novinek neodkladné péče, Grada, Praha1999

 

Jaroslav Počta a kolektiv, Kompendium neodkladné péče, Grada, Praha 1996

 

Jan Pachl, Karel Roubík, Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2003

 

Kontakt:

MUDr.Tomáš Tyll, PhD., tomas.tyll@ftn.cz

sekretariát kliniky, paní Monika Kudelková, monika.kudelkova@ftn.cz, tel. 261083811

počet zobrazení: 1698 poslední aktualizace: skripsky, 08.05.2011
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.