1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN
skripsky 23.11.2006

Poskytované služby

Anesteziologicko - resuscitační klinika 1. LF UK

 

  • disponuje celkem 12 lůžky s úplnou výbavou pro resuscitační péči a umělou plicní ventilaci a zajišťuje:

 

  • resuscitační péči v areálu fakultní Thomayerovy nemocnice

 

  • komplexní resuscitační a intezivní péči v lůžkové části kliniky

 

  • komplexní anesteziologickou péči na celkem 13 operační sálech chirurgických oborů

 

  • konsiliární službu pro oborové jednotky intenzivní péče v areálu FTNsP

 

  • algeziologickou ambulanci

 

  • podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK v předmětech studijního programu všeobecné lékařství

 

  • podílí se na výuce specializačního kurzu ARIP