1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN
tomas 08.05.2011

ZÁKLADY ANESTEZIOLOGIE

Povinně volitelný předmět - 4. a 5. ročník

Organizace výuky:

Výuka předmětu je rozložena do celkem 5 týdnů a vyučuje se vždy Út, aktuální datumový rozpis výuky naleznete v sekci aktuální informace. Výuka probíhá v seminární místnosti ARK FTNsP (pav. B3, přízemí vpravo). Součástí předmětu je anesteziologická stáž na operačním sále v individuálně dohodnutém termínu (nejlépe v dopoledních hodinách). Povinně volitelný kurz je zakončen kolokviem se zápočtem.

 

Studenti se před začátkem výuky shromáždí v RTG čekárně pav. B3 přízemí vpravo, kde budou vyzvednuti vyučujícím. Pokud se vyučující nedostaví, neprodleně kontaktují sekretariát, paní Monika Kudelková (pav. B3 1. patro, sekretariát).

 

Maximální počet účastníků jednoho kurzu je 12.

 

Sylabus výuky:

1.týden

Út

1. Historie oboru

 

 

2. Teorie účinku anestetik

 

 

3. Inhalační anestetika

 

 

4. Intravenózní anestetika

2.týden

Út

5. Opioidy

 

 

6. Svalová relaxancia

 

 

7. Lokální anestetika

 

 

8. Aplikovaná fyziologie oběhu a dýchání

3.týden

Út

9. Základy monitorace

 

 

10. Anesteziologický přístroj

 

 

11. Možnosti zajištění dýchacích cest

 

 

12. Předoperační vyšetření

4.týden

Út

13. Premedikace

 

 

14. Celková anestézie

 

 

15. Centroaxiální blokády

 

 

16. Zásady dětské anesteziologie

5.týden

Út

17. Blokády periferních nervů

 

 

18. Pooperační bolest a analgezie

 

 

19. Ambulantní anestézie

 

 

20. Komplikace anestézie / Zápočet

 

Doporučená literatura:

Eduard Kasal a kolektiv, Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2006

Jan Pachl, Karel Roubík, Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2003

Reinhard Larsen, Anestezie, Grada Publishing, 2.české vydání, Praha 2004

Marie Ryšavá, Zdeněk Bystřický, Základy dětské anesteziologie, IPVZ v Brně, Brno 2000

 

Kontakt:

ARK 1.LF UK a FTNsP

Vídeňská 800

Praha 4

140 59

 

MUDr.Tomáš Tyll, PhD., tomas.tyll@ftn.cz

sekretariát kliniky, paní Monika Kudelková, monika.kudelkova@ftn.cz, tel. 261083811

počet zobrazení: 2432 poslední aktualizace: skripsky, 08.05.2011
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.